Svensk-Österbottniska samfundets hemsida har flyttat till www.samfundet.fi